Dejte europoslancům vědět, co si myslíte o Facebooku a Googlu

Chci jim hned napsat

Dne 12. září 2018 europoslanci jednoznačně odhlasovali směrnici o autorském právu, jejíž součástí je klíčový článek 13.

Evropský parlament přehodnotil své červencové rozhodnutí, návrh byl přijat v poměru 438 ku 226 hlasům, zdrželo se 39, celkem bylo přítomno 703 europoslanců. Jsme rádi, že europoslanci nepodlehli účelové mediální masáži ze strany technologických gigantů. Evropský parlament učinil významný krok a otevřel dveře fair play, respektive fair pay

Co se bude následovat a jak vypadá legislativní proces?

Ještě není vyhráno! Směrnice se nyní přesouvá k projednání do tzv. trialogu mezi zástupci Evropského parlamentu, Evropské komise a Rady EU. Jde o neformální proceduru, cílem je dojednat kompromisní znění směrnice, o kterém pak hlasují odděleně Parlament i Rada. V případě schválení oběma institucemi tak dojde k přijetí směrnice již v prvním čtení.

První trialog projednávání směrnice by se měl konat již 2. října 2018.

Pevně věříme, že tento proces dospěje k dobrému výsledku a definitivně ukončí nerovnováhu, která dosud charakterizovala vztah mezi kulturou a technologickými giganty.

Na internetu a v médiích lze najít velké množství polopravd, které se okolo článku 13 šíří.

Chápeme, že je to téma kontroverzní, ale to nejdůležitější je, aby každý, kdo na to chce mít názor, znal i fakta, jež se s novou legislativou pojí.

Sepsali jsme tedy všechny možné nepravdy a z kontextu vytržené informace, které jsme na internetu v souvislosti s novou legislativou našli, a pokusili se vám přesně a přehledně sepsat, jak to s článkem 13 ve znění předloženém JURI opravdu je.

bublina

„Tato úprava se týká všech poskytovatelů služeb sdílení obsahu online, který je nahráván uživateli!“

bublina
Úprava se v žádném případě netýká všech poskytovatelů, ale jen těch, kteří jsou aktivní. To znamená, že nahraný obsah optimalizují, kategorizují, selektují, propagují a podobně. Týká se také těch, kteří tyto služby poskytují za účelem zisku. Takovými poskytovateli jsou například Google, Facebook, ale také uloz.to a další.
bublina

„Přijetí článku 13 bude znamenat konec Wikipedie a ohrozí činnost neziskových organizací!“

bublina
Článek 13 se vůbec nedotýká nekomerčních služeb typu online encyklopedií, výzkumných úložišť, vědeckých a vzdělávacích platforem a cloudových služeb pro individuální potřebu a užití. Tyto služby jsou z článku 13 výslovně vyloučeny – stejně jako jsou vyloučeny platformy pro vývoj softwaru s otevřeným zdrojovým kódem a online trhy určené pro maloobchodní prodej fyzického zboží.
bublina

„Přijetím článku 13 hrozí cenzura internetu!“

bublina

Nikoliv – je to populistické strašení občanů ze strany aktivistů hájících zájmy nadnárodních platforem. Směrnice nezavádí žádnou obecnou povinnost filtrovat obsah! Vyhledávat by se měl obsah, který je chráněn autorským právem, a to na základě informací dodaných ze strany nositelů práv tak, aby platformy tento obsah byly schopny určit. Navíc je tu bezpečnostní klauzule – pokud se ukáže, že byl obsah zablokován neprávem, platformy jej musí vrátit, a to za přísnějších podmínek než dosud. Článek 13 se dotkne zejména nadnárodních online platforem, nikoliv internetu jako takového. Pro běžného uživatele nezavádí žádnou povinnost ani zákaz.

Nadnárodní platformy již dnes masivně monitorují chování spotřebitelů na internetu s cílem prodávat reklamu a generovat své zisky. Každý z nás zaznamenal, že je nám podsouvána reklama na zboží, které jsme si prohlíželi na jiných stránkách, a přitom čteme zprávy.

bublina

„Směrnice přehazuje veškerou odpovědnost a náklady na platformy!“

bublina

To není pravda, nositelé práv musejí na vytvoření svých děl, která platformy využívají zatím zdarma, vynaložit svou vlastní práci, úsilí i finanční prostředky. Směrnice navíc předpokládá spolupráci nositelů práv s platformami – zejména tím, že mají dodávat platformám potřebné informace, aby mohli svá díla chránit. S tím jsou spojeny také určité náklady.

bublina

„Směrnice omezí běžného uživatele, který nebude moci sdílet zajímavé odkazy se svými přáteli na sociálních sítích!“

bublina

Vůbec ne, právě naopak! Běžný uživatel bude moci i nadále sdílet autorsky chráněný obsah, a navíc s právní jistotou, jelikož obsah nahraný uživateli na tyto platformy bude pokrývat licence, kterou tyto platformy musejí získat. Cílem této směrnice je zejména zamezit parazitování nadnárodních platforem na bohatém evropském kulturním dědictví a posílit jejich odpovědnost za licencování sdíleného obsahu.

bublina

„Na internetu budeme narážet na problémy se zavedením automatizovaných filtrů!“

bublina

Nadnárodní platformy již dávno obsah filtrují, a to výhradně k reklamním účelům a s cílem navýšit svůj zisk. Celý internet je postaven na monitorování chování spotřebitelů a indexaci dat.
Zavedení automatizovaných filtrů neohrozí ani začínající start-upy. Dnes již existují cenově dostupná řešení v nízkých řádech desítek tisíc a dá se očekávat, že s rozmachem tohoto odvětví budou ceny klesat.

bublina

„Přijetím článku 13 se zabrání tvorbě a sdílení memů!“

bublina

Na sdílení memů se vztahuje výjimka z autorského práva (stejně tak jako na parodie, citace, krátké výtahy, citáty, úryvky, výstřižky apod.) Článek 13 to nezmění a lidé budou moci i nadále sdílet své memy.

bublina

„Hudba je snad pro všechny, proč řešit její sdílení na internetu?“

bublina

Jde o společenskou odpovědnost a vytvoření spravedlivého prostředí na internetu. Tzv. „Fair Trade Copyright“ by měl být samozřejmou cestou vyspělé evropské společnosti.
Nyní je nastolen tzv. hodnotový přesun, kdy z reklamy na online platformách profitují často výhradně pouze platformy, a k umělcům se dostává jen mizivá část, v mnoha případech dokonce vůbec nic z celého objemu finančních prostředků.

Téma článku 13 evidentně není autorům lhostejné.

Do Evropského parlamentu již putovala petice „Please Fix the Transfer of Value“, do níž se zapojilo víc než 30 000 vašich kolegů z celé Evropské unie. Mezi podepsanými nechyběla ani taková jména jako Pedro Almodóvar, Jean-Michel Jarre či Anežka Holland. Jmenovat můžeme také Emila Viklického nebo Ewu Farnou z téměř 600 zapojených autorů z České republiky.

Více informací o petici najdete na
www.makeinternetfair.eu.

. Schema dělení zisku

Pokud Vám není osud směrnice lhostejný, připojte se k naší video výzvě a dejte o tom europoslancům vědět.

Natočte jim svůj osobní vzkaz a poskytněte tolik potřebný vhled do tématu z druhé strany. Současný systém není spravedlivý a europoslanci to musí slyšet z vašich úst, aby si to plně uvědomili.

Váš vzkaz pošlete na komunikace@osa.cz a my se postaráme, aby se k zákonodárcům dostal.

logo EFC gesac unie vydavatelů unie vydavatelů